Our customers

ด้วยประสบการณ์กว่า 9 ปีที่ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งปลีก และส่ง เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  และได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐานสากล GMP / HACCP ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเรามีลูกค้าเรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ในสินค้าและบริการของเรา

โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนศรีวิกรม์
Bata
MaxValu
The Mall
Villa Maket
Jiffy
B2S
FamilyMart
SUN108
LAWSON 108